TestimonialsJoe en sy Anna – albei tog so bly oor die kommunikasie wat weer soos 46 jaar gelede is!

OOR GEHOORAPPARATE: DIÉ IN DIE ORE EN DIÉ IN DIE BEDKASSIE SE LAAI...

OM TE HOOR OF NIE TE HOOR NIE – DIT MAAK OF BREEK JOU DAAGLIKSE OMGANG MET VRIEND EN VYAND (AS JY LAASGENOEMDE OOK HET).

Dit is nou nagenoeg 15 jaar lank dat ek al noodgedwonge op ’n verskeidenheid gehoorapparate moes steun om tog net weer spraak in velerlei omgewings te kan herken, musiek te kan waardeer, geluide te kan identifiseer en ons tuinvoëltjies se pragtige lofsange vir hulle Skepper te kan hoor, om maar enkele verrassings te noem wat aan die REGTE apparate VIR JOU toegedig kan word.

As ek op my pad terugkyk, besef ek dat dit nie help om jou beskikbare geldjies op swak gehalte of die verkeerde apparate vir jou unieke behoeftes te vermors nie. Dit is juis die uiters frustrerende en irriterende apparate wat sommer flussies permanent in bedkassielaaie beland. Tog, helaas, is daar duur apparate wat hierdie weg kan volg omdat daar meer aan reklame bestee word as aan werklike goeie klanklewering.

Nog ’n leemte in die gehoorapparaat-mark waarvan ek inderdaad dure ervaring het, is oudioloë wat die beste beskikbare apparate (soos ****-gehoorapparate van R46 000 wat ek in 2008 by ’n bekende oudioloog gekoop het) aan jou verkoop, maar wie se dametjies ten spyte van opleiding net eenvoudig nie oor die vermoë beskik om daardie apparate reg in te stel nie.

Apparate is reg vir jou as jy:

 • spraak weer kan herken in raserige omgewings

 • die nuus hoor soos dit in werklikheid gelees word – radio en TV

 • al die musiekinstrumente op jou geliefde CD’s weer kan hoor

 • weer soos twintig jaar gelede na kooren ander musiekuitvoerings kan gaan

 • nie die hele liewe tyd moet sit en vroetel om ’n beter instelling vir die omgewing te probeer vind en dan in elk geval nie daarin slaag nie

 • die skottelgoed weer kan was sonder verdere gehoorskade

 • ’n toilet kan spoel sonder om uit die vertrek te moet vlug (omdat jy die “seer” klank van die spoelende water nie kan verduur nie)

 • die natuur se geluide weer kan hoor (ten spyte van die waarheid van Prediker 12:4)

 • jou dierbares nie meer skaam is om saam met jou na plekke en mense te gaan om een van twee redes nie: oor al die opsigtelike bedradings en proppe en pype wat by jou ore inen uitgaan terwyl dit jou in elk geval nie help om te kan hoor nie, of omdat jy vir almal moet vra: “SÊ WEER!”

 • weer telefoongesprekke kan voer

 • nie weer “ja” in plaas van “nee” sê nie omdat jy nie kon hoor nie

 • die volume van jou eie stem kan hoor en afwaarts aanpas sodat ander ouens se gehoor nie ook beskadig word nie, ens.

Die lys is eindeloos. Wat vir my ná al die jare se ervaring die belangrikste van alles is, is om heel eerste by die regte oudioloog uit te kom, d.w.s. een wat nie net apparate verkoop nie, maar wat dit vir jou persoonlike gehoorbehoeftes aanbeveel en, uiters belangrik, REG KAN INSTEL. Hy of sy sal jou ook van demonstrasie-apparate voorsien van elke ordentlike soort wat moontlik jou probleem die beste sal aanspreek. Lelani laat jou elke tipe apparaat persoonlik toets deur jou toe te laat om dit te toets. Dit is vir my die goue reël, naamlik dat jy nie op ander persone – veral iemand wat nie self apparaat dra nie – se opinie of op reklame aangewese is nie, maar die apparaat persoonlik kan toets en ervaar met geen verpligting nie.

Vir my is die oudioloog ongetwyfeld Lelani Louw. Ek is die Hemelse Vader innig dankbaar dat Hy my na haar toe gelei het – op aanbeveling van T* van ****-gehoorapparaat maatskappy. Die beste apparaat vir my gehoorbehoefte is sonder twyfel ****-gehoorapparate. Ek het baie van die ander veelgeroemde soorte gehoorapparate persoonlik getoets, maar hulle klankgehalte was onuithoudbaar swak en boonop irriterend en frustrerend vergeleke met selfs my ou 2008-****-gehoorapparate s’n. Met die jongste ****-gehoorapparate wat ek nou het en wat in dieselfde prysklas val, is daar nie eens sprake van mededinging deur ander make nie.

Ek het April 2014 my tweede stel ****-gehoorapparate by Lelani gekoop (teen net +/-R20 000) en, soos sy dit daardie dag vir die eerste keer ingestel het, is die klankgehalte beter as die ou stel van R46 000 (en wat nou seker byna dubbeld soveel sal kos). Die gehalte en tegnologie van hierdie piepklein en fyn (agter-die-oor) apparaatjies is verstommend. Jy sit dit soggens in en agter jou ore en moet daarteen waak dat jy nie vanaand vergeet om dit uit te haal voordat jy gaan stort nie. Jy is inderdaad nooit eens daarvan bewus dat jy dit dra nie en almal wil weer saam met jou loop in plekke soos Tygervallei Winkelsentrum, want manlief, pa en oupa is nou nie meer so verskriklik oorbedraad soos die ou Telkom-plaaslyne van vroeëre tye nie! En hy kan HOOR en reg REAGEER!

As jy meer wil weet van my ervarings met gehoorapparate, kry my kontakbesonderhede gerus by Lelani. Moet tog net nie soos ek voorheen gedoen het, allerhande frustrasies vir jou gaan staan en koop by enige oudioloog nie! Onthou die goue reël: TOETS alle beskikbare apparate vir ’n week of twee voor jy besluit om te koop.


- Joe Coetsee"My hearing degenerated over a period until it became embarrassing to continually ask people to repeat what they had said.

However, help was at hand with a hearing test, followed by hearing aids. .A world I had previously known opened up and I was once again able to hear all sounds without straining. I could again listen to my music, T,V. and radio at normal volumes and without disturbing my neighbours.

My hearing aids have given back my hearing and joy of living after the discomfort and inconvenience of not being able to hear. We are indeed privileged to have a solution for hearing impairment through hearing aid technology."

I wish to express my sincere thanks to Lelani Louw of Louw & De Kock Audiology, who has over a period of time attended to my hearing problem. She has always shown an intense interest in my wellbeing as a patient and has treated my problem with utmost efficiency and friendliness.


- Daan van der WesthuizenSince receiving hearing aids I have worn them every day - without them I feel undressed. First thing in the morning I tune them according to my radio

- they remain at that setting all day except when I am in a crowd, restaurant, at the airport etc then I change them to block out the background noises.

Hearing aids have changed my life completely. I can say as the blind man in the Bible said "Once I was blind now I can see" I say " Once I was deaf now I can hear".

I used to be withdrawn, not wanting to socialize - now there is no stopping me!!

Of course there are still things I do miss, but I have learnt there are many people who miss out on more than me.

Hearing aids are expensive, but we are prepared to spend more on spectacles and pacemakers, so why not hearing aids which improve the quality of life?

My dream is to be compensated more by Medical Aid - some of which pay up to R15,000 for a motorized wheelchair but only R5000 for one hearing aid every 3 years!

Thank you for Hearing Aids in my ears - not listening in a drawer!

God Bless you Lelani for what you have done for me


- Ms. D Crockett